خانه / اسلايد / دنيا دانشگاهي است كه انبياء معلم ان و انسانها دانشجويانش هستند

دنيا دانشگاهي است كه انبياء معلم ان و انسانها دانشجويانش هستند

راه سعادت با قرآن در زندگی

دنيا دانشگاهي است كه انبياء معلم ان و انسانها دانشجويانش هستند. در اين دانشگاه است كه انبياي الاهي كتب آسماني را براي شاگردان تدريس مي كنند.

آخرين معلم پيـامبر اسلام و آخرين كتاب ، قرآن است.بعد از پيامبر ص، اهل بيت ايـن كتـاب آسـماني راتدريس ميكنند؛چرا كه پيامبر فرمود:

 «إني تارك فيكم الثقلينكتاب االله و عترتي».

و البته فارغ التحصيل اين دانشگاه ،انسان كاملي است كه به مقام خلیفة اللّهي ميرسـد.حال اگر شاگردان در درس استادا ن شركت نكنندو كتاب را مهجور بگذارند،

آيا به كمـالميرسند؟

افسوس كه ما در دنيا براي فراگيري علوم دنيايي كه ممكـن اسـت فقـط بـراي امرار معاش باشد، چندين سال وقت مي گذاريم، اما از قرآن كه قانون اساسي زندگي و راه تكامل ما را بيان مي كند، غافليمو در جهل مركـب بـه سـر مـي بـريم.

در قـرآن ،عبـارات«لايعلمون»،«لايتفكرون»و «لاتعقلون»فراوان به كار رفته،براي اين كه بدانيم،بينديشيمو عمل كنيم تا انسان شويم؛

ولي افسوس!

يك روز به كودكي به استاد شديم
يك روز به استادی
خو يش شـاد شديم

پايان سخن نگر كه ما را چه فتاد
از خاك بـر آمـد يم و بـر خـاك شديم

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.