خانه / اسلايد / تنظیم وقت

تنظیم وقت

 راه سعادت با قرآنی در زندگی 

تنظيم وقت

شيخ بهائياينچنين ميفرمايد:الي كم كالبهائم انت هائم و في وقت الغنائم انت نائمتا كي مثل حيوانات سرگرداني، و در وقت غنيمت خواب هستي؟!

منظور از وقت غنايم، اوقاتي است كه انسان بايد از الطـاف الاهـي اسـتفاده كنـد .از آن جمله فضيلت مابين الطلوعين است (فاصله بين اذان صبح تا طلـوع خورشـيد).

خـواب مابين الطلوعين، به دليل تنظيم نكردن وقت خواب است كه معمولاً انسان ساعات مناسب خواب را صرف تماشاي تلويزيون و يا ساير سرگرميها ميكند.

ادامه شعر از اين قرار است:اذا عاش الفتي ستين عاماً فنصف العمر تلحقه الليالي

يعني اگر عمر انسان شصت سال باشد،نيمي از اين عمر شب بوده كه بـه اسـتراحت و خواب پرداخته است.

⁉آيا رواست نيمي ديگر از عمر كه بيدار هستي،باز در خواب غفلت به سر بري؟

منظور از خواب، تنها بستن چشمها و دراز كشيدن در رختخواب نيست؛بلكه زمـانيهم كه آدمي در حال غفلت به سر ببرد، باز در خواب خواهد بود.

از اين رو، انسانهايي كه عمرشان را در غفلت به سر مي برنددر واقع، همـه شـب هـا و روزهـا ي عمـر خـود را در خواب هستند.

همه ما بايد به اين مسأله آگاهي داشته باشيم كه سـوار بـر كـشتي زنـدگي هستيم و هر زمان كه ندا رسد «حان الان وقت الرحيل» (الان وقت رفتن است) بايد از اين كشتي پياده شويم.

پس، انسان به اين دنيا آمده تا خود را بشناسد و دريابد كه: «كيست، از كجـا آمـده ، در حال رفتن به كجا است و هم اكنون چه وظيفه اي دارد؟»

سير انسان در طي منازل بعد از مرگ

بايد توجه داشت:انسان با تعليم و تعلم و انديشيدن به پاسخ پرسش هايش مـي رسـد.انسان تا بحال چند منزل طی کرده استمـا انسانها در حال سير هستيم و هم اكنون در منزل سوم قرار داريم .

۱⃣منـزل نخـستين صـلبپدر بود ؛
۲⃣منزل دوم رحم مادر،
۳⃣منزل سوم زندگي دنيا،
۴⃣منزل چهـارم زنـدگي بـرزخ ،
۵⃣ منـزل پنجم قيامت
۶⃣و منزل ششم ، اگر انسان مؤمن و متقي باشد بهـشت ؛و گرنـه جهـنم اسـت .

۷⃣مؤمنان گنهكار بعد از جهنم ، منزل هفتمي نيز دارند و آن بهشت خواهد بود ؛

♥يعني نهايـت انسان مؤمن بهشت است (انشاءاالله).

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.