خانه / اسلايد / خودشناسي

خودشناسي

 راه سعادت با قرآن در زندگی 

خودشناسي

انسان موجودي دو سرشتي است كه دو مرتبه وجـودي دارد؛نيمـي از سرشـت او نـور و نيمي ديگر از ظلمت است.انسان با وجود اين كه يك حقيقت بيش نيست، دو جنبـه دارد:جنبـه حيـواني و جنبـه انساني.

از يك طرف حيوان است و تمايلات حيواني در وجودش نهاده شده است.شرور و بديهاي انسان كه در قرآن به آن اشاره شده،از جنبه حيواني او سرچشمه مي گيرد و به همين جهت مورد نكوهش قرار گرفته است.

و از طرف ديگر داراي نفس مجرد ملكوتي است.روح او نفخه اي الاهي است كـه بـاب عالم قدس سنخيت و ارتباط دارد  و اين جنبه، سرچشمه مكارم و خوبيهاست و به همين جهت مورد تكريم قرار گرفته  و خليفه خدا و مسجود ملائكه واقع شده است.

انسان بر اثر همين خلقت ويژه اش مي تواند به تمايلات حيـواني گـرايش يابـد و ايـن جنبه حيواني را تقويت كند و در نتيجه جنبه انسانيت او تضعيف خواهد شد.

از سويي مي تواند به فضائل و مكارم انـساني توجـه كنـد و خواسـته هـاي حيـواني را تعديل و كنترل نمايد و جنبه انساني را پرورش دهد.

و انتخاب هر يـك از ايـن دو راه در اختيار خود انسان قرار دارد.يكي از ويژگيهاي آدمي، برخورداري از اختيار است. و نيز انسان مركـب از نفـس و بدن است .

حقيقت آدمي و آن چه به سبب آن بر ساير حيوانات ترجيح دارد، همـان نفـس است  كه از جنس ملائكه مقدسه است.

بدن امري است عاريـت و حكم مركبي را براي نفس دارد؛زيرا او از عالم اصلي و موطن حقيقي به اين دنيا آمده  تا بـراي خـود تجـارتي كند و سودي اندوزد و خود را به انواع كمالات بيارايد و اكتساب صفات حميده و اخلاق پسنديده نمايد،و باز به وطن اصلي خود مراجعت نمايد.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.