خانه / اسلايد /  وظيفه پيامبران و تزكيه نفس 

 وظيفه پيامبران و تزكيه نفس 

 راه سعادت با قرآن در زندگی 

 وظيفه پيامبران و تزكيه نفس 

تمام علوم به نحوي با «اخلاق» ارتباط دارند.

وظيفه خطير پيامبران تربيت انـسان هـا بـوده است و در صورت عدم تزكيه، نه زحمت پيامبران به بار مي نشيند و نه آن گونه كه بايد، بر انسانها تأثير ميگذارد.

همه پيامبران به ويژه نبي اكرم بـراي تزكيـه و تربيـت و پـرورش نفـوس انـسان هـا آمده اند و اين، ضرورت علم اخلاق را نشان ميدهد.

به رغم اين كه علم و معرفت‌ الله مقدمه انجام هـر عملـي اسـت ؛ علـم و تزكيـه و تربيـت بايـد بـا هم باشند.

⬅ يعني انسان زماني به علم الهي دست مي يابد كه تزكيه كند و به هـر انـدازه كـه تزكيه كند، تربيت ميشود.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.