خانه / اسلايد / تأثير متقابل تعليم و تربيت

تأثير متقابل تعليم و تربيت

 راه سعادت با قرآن در زندگی

تأثير متقابل تعليم و تربيت

تعليم و تربيت، بر يكديگر تأثير متقابل دارنـد ↔.يعنـي علـم انـسان بـر تـربيتش نيـز تـأثير ميگذارد البته قصد ما علم و تربیت الهی است و انسان جاهل ممكن است بسياري از اشكالات تربيتي را داشته باشد.

البته همانطور که گفته شد منظور ما كسب هرگونه علمي نيست؛ بلكه در اين جا علم الهي🙏🏻 مدنظر است،

💠زیرا چه بسا افرادي در برخي علوم از نظر معلومات بسيار قوي باشند؛ و حتی تحصیلات عالی و مدرک تحصیلی معتبر دارنداما از نظر تربيت روحـي و رواني در سطح بسيار پاييني قرار دارند.

 

🌷گفتيم👆🏻 كه منظور از اخلاق فردي، رابطه انسان با خودش است،
رابطه انسان با خـودش
يعني چه؟⁉

قرآن و خودشناسي

در اخلاق الهي يك طرف قضيه انسان بود و طرف ديگر خدا.در حقيقت، اين ما هستيم كه بايد به عروالوثقي تمسك كنيم تا به خدا برسيم.

🌷در اخلاق اجتماعي نيـز يـك طـرف انسان و طرف ديگر اطرافيان او اعم از همسر، فرزند، دوسـت، فاميـل ، همـسايه و … و بـه
طور كلي اجتماع است.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.