خانه / اسلايد / قرآن و خودشناسي

قرآن و خودشناسي

 راه سعادت با قرآن در زندگی

گفتيم كه منظور از اخلاق فردي، رابطه انسان با خودش است،رابطه انسان با خـودش يعني چه؟⁉

قرآن و خودشناسي

در اخلاق الهي يك طرف قضيه انسان بود و طرف ديگر خدا. در حقيقت، اين ما هستيم كه بايد به عروالوثقي تمسك كنيم تا به خدا برسيم.

در اخلاق اجتماعي نيـز يـك طـرف انسان و طرف ديگر اطرافيان او اعم از همسر، فرزند، دوسـت، فاميـل ، همـسايه و … و بـه
طور كلي اجتماع است.

انسانی که به شناخت خويش نرسيده باشد؛بی سواد حقيقی است،هر چند تمام کتاب های دنيا را خوانده باشد…

اگر درونت پر از خشم،نفرت،خودخواهی و غرور،حسادت و زباله‌های ديگر است، بدان که هيچگاه چيزی را نياموخته‌ای و هنوز رشد نکرده‌ای…

#کريشنا_مورتی

چنان كه گفته شد، انسان موجودي دو بعدي است.يـك بعـد وي معنوي ـ همان روح و حقيقت و (من) اوـ و بعد ديگر او مادي ـ جسم اوـ است.

اگر بگوييم رابطه انسان با خود، اين پرسش پيش مي آيد كه مگر من دو تـا هـستم كـه رابطه «خودم» با «خودم» مقصود باشد؟

روح انسان، از‌عالم بسيار وسيعي از خلقت خداوند و از عـالم امـر اسـت.

منظـور از خودشناسي، همانا شناخت ابعاد روح،رابطه اين ابعاد با يكديگر است.يعني، انـسان داراي قواي معيني است كه بر يكديگر تأثير ميگذارند.

نفس انسان، موجود بسيطي است كه از لحاظی حالتها و مراتب مختلفـي دارد.تـا زماني كه ما نفس را نشناخته باشيم، نمي توانيم آنطور كه بايد، خود را معالجه كنيم.

بـراي تقريب به ذهن از يك مثال استفاده ميكنيم:فرض كنيد به منظور خريد گُلدان گلي به گلفروشي رفته ايد.

براي نگهداري از گلي كه خريده ايد، اطلاعات لازم را از فروشنده مي پرسيدپتا بدانيد چگونه مـي تـوان بـه گونـه اي شايسته از آن گل مراقبت كرد و آن را پرورش داد.

در اين ميان شـما بـه اطلاعاتي ماننـد ميزان آب مورد نياز، ميزان نور، درجه حرارت محیط و… نياز داريد.

 

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.