خانه / اسلايد /  تو بايد آيينه صفات خدا باشي

 تو بايد آيينه صفات خدا باشي

 راه سعادت با قرآن در زندگی

 تو بايد آيينه صفات خدا باشي

البته كسي كه فضائل اخلاقي بيشتري را كسب و صفات خداوند (كريم، رئوف، رحيم و …) را بيشتر در خود ايجاد كند،به خدا نزديكتر خواهد بود.پس خدا را اين گونه بشناس.

✨«هواللَّهالَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو الْملِك الْقُدوس السلَام الْمؤْمِنُ الْمهيمِنُ الْعزِيزُ الْجبـار الْمتَكَبـرُ سبحانَ اللَّهِ عما يشْرِكُونَ * هو اللَّه الْخَالِقُ الْبارِئُ الْمصورلَهالْأَسماء الْحسنَي يسبحلَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ وهو الْعزِيزُ الْحكِيم ؛

اوست خدايي كه جـز او هـيچ معبـودي نيـست،همان فرمانرواي پاك، سالم از هر عيب و نقص، ايمني بخـش ، چيـره و مـسلط ،شكـست ناپذير، جبران كننده، شايسته بزرگي و عظمت است.خدا از آن چه شريك او قرار ميدهند، منزّه است. *اوست خدا، آفريننده، نوساز، صورتگر، همه نامهاي نيكو ويژه اوست.آنچه در آسمان ها و زمين است همواره براي او تسبيح مي گويند،و او تواناي شكـست ناپـذير و حكيم است.

انسان بايد اسماء حسني خداوند را بشناسد و بكوشد آن ها را در خود ايجاد كند. براي مثال،خداوند غني و رازق است.حال، تو كه به فضل خداوند داراي انـدكي غنـا هـستي، اگر به افرادي كه نياز دارند كمك كني،مظهر أسم رزاقيت خداوند مي شوي و اين صـفت در تو تجلي مي كند،و اگر نتوانستي اين عمل را انجام دهي،به اين دليل است كـه تزكيـه نكرده و نفس خود را از بديها پاك نگردانيده اي و صفت بخل در تو وجود دارد.

البته انفاق در راه خدا فقط در انفاق مال خلاصه نمي شود؛ بلكه خداونـد نعمـت هـا ي بسيار زيادي را به ما ارزاني كرده كه مي توانيم از آن ها براي قرب به پروردگار انفاق كنـيم.خداوند«رحيم» است. انسان نيز مي تواند با رحم كردن و مهرباني بـه مخلوقـات او، مظهـر اين اسم الهي گردد.

همچنين بايد در دنيا به عبادت خدا بپردازد تا عبد شـود و بـه مقـام انسان كامل در حدي كه ميتواند نزديك گردد و از اين طريق به يقين برسد.

بايد گفت: عبادت فقط در نماز و روزه خلاصه نمي شود؛بلكه علاوه بر آن ها دوري از تمام نواهي و انجام تمام اوامر الاهي در زمره عبادت خدا محسوب ميشود.

حاتم طايي به كريم بودن معروف است.در يكي از روزها شخـصي بـه يـك پيرمـرد خاركن رسيد كه براي امرار معاش خود به سختي كار ميكرد.

به او گفت: چـرا ايـن قـدر متحمل زحمت مي شوي و بر سفره حاتم طايي نمي روي؟پيرمرد پاسخ داد: هر كه نـان از عمل خويش خورد، منت حاتم طايي نبرد.

اين پاسخ بيانگر عزت نفس پيرمرد بود؛  اما بيان اين حكايت براي اين بود كـه : حـاتم طايي در دوره قبل از اسلام ميزيست؛

اما زماني كه دختر او در جنگ با سـپاه اسـلام بـه اسارت درآمد، پيامبرص آن دختر را به خاطر ويژگـي پـدرش كـه متجلـي يكـي از اسـماء خداوند (كريم) بود آزاد كرد.

درباره ی فانوس کویر

همچنین ببینید

منشأ بسياري از بيماري‌هاي جسمي‌ روح انسان است

راه سعادت با قرآن در زندگي  منشأ بسياري از بيماري‌هاي جسمی روح انسان است منشأ …

داستان کوتاه

خیاطی می گفت: اگر شبها جیبهای لباسها را خالی کنید, لباس ها زیباتر به نظر …

حقيقت انسان، روح اوست

راه سعادت با قرآن در زندگي حقيقت انسان، روح اوست حقيقت بشر همان حقيقت روح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *