خانه / مطالب كتاب‌هاي منتشر شده / مجموعه مطالب كتاب راه سعادت (صفحه 18)

مجموعه مطالب كتاب راه سعادت

مراقبت از نفس

مراقبت از نفس نفس انسان مانند بوته گل است. او بايد اين نفس را بشناسد، همچنان که باغبان بوته گل را به خوبي مي‌شناسد و با اطلاعاتي که از اين بوته دارد، قادر است به گونه‌اي مناسب از آن نگهداري کند. در اين‌جا باغبان، خود انسان است؛ انساني که مي‌خواهد …

ادامه نوشته »

قرآن و خودشناسي

قرآن و خودشناسي در اخلاق الاهي يک طرف قضيه انسان بود و طرف ديگر خدا. در حقيقت، اين ما هستيم که بايد به عروةالوثقي تمسک کنيم تا به خدا برسيم. در اخلاق اجتماعي نيز يک ‌طرف انسان و طرف ديگر اطرافيان او اعم از همسر، فرزند، دوست، فاميل، همسايه و… …

ادامه نوشته »

تأثير متقابل تعليم و تربيت

تأثير متقابل تعليم و تربيت تعليم و تربيت، بر يکديگر تأثير متقابل دارند. يعني علم انسان بر تربيتش نيز تأثير مي‌گذارد و انسان جاهل ممکن است بسياري از اشکالات تربيتي را داشته باشد. البته منظور ما کسب هرگونه علمي نيست؛ بلکه در اين‌جا علم الاهي مدنظر است، چه بسا افرادي …

ادامه نوشته »

وظيفه پيامبران و تزکيه نفس

وظيفه پيامبران و تزکيه نفس تمام علوم به نحوي با «اخلاق» ارتباط دارند. وظيفه خطير پيامبران تربيت انسان‌ها بوده است و در صورت عدم تزکيه، نه زحمت پيامبران به بار مي‌نشيند و نه آن‌گونه که بايد، بر انسان‌ها تأثير مي‌گذارد. همه پيامبران به ويژه نبي اکرم براي تزکيه و تربيت …

ادامه نوشته »

آداب زيارت و ارتباط قلبي

آداب زيارت و ارتباط قلبي انسان براي رفتن به زيارت بايد آدابي را رعايت ‌کند. براي مثال غسل مي‌کند، وضو مي‌گيرد، جامه تميزي بر تن مي‌کند، ذکر خدا مي‌گويد و به زيارت مي‌رود. اگر زيارت پيامبر يا ائمه اطهار باشد، اذن دخول خوانده و وارد مي‌شود، و چنان‌چه انسان با …

ادامه نوشته »

تربيت چيست؟

تربيت چيست؟ بيان شد که تزکيه يعني تربيت انسان‌ها. حال ممکن است اين پرسش مطرح شود که مگر ما تربيت نشده‌ايم؟ بيش‌تر انسان‌ها سعي مي‌کنند در برابر ديگران خود را خوب جلوه دهند، نه اين‌که به خاطر خودشان خوب باشند؛ بلکه مي‌خواهند تعريف و تمجيد ديگران را کسب کنند. انسان …

ادامه نوشته »

گمراهي چيست؟

گمراهي چيست؟ گمراهي دو نوع است: آشکار و پنهان. گمراهي آشکار، همان‌طور که از نامش پيداست، واضح و روشن است؛ اما در گمراهي پنهان، کسي از گمراهي شخص مطلع نيست. در زمان رسول مردم ‌چنان در گمراهي به سر مي‌بردند که قرآن از گمراهي آنان با ويژگي آشکار ياد مي‌کند. …

ادامه نوشته »

نقش تربيت در زندگي/بررسي آيات اخلاق در قرآن کريم

نقش تربيت در زندگي آري! انسان بايد تربيت شود. در غير اين صورت، آدمي هيچ فرقي با حيوان نخواهد داشت و چه بسا از حيوان هم پست‌تر گردد؛ چرا که برخي حيوانات مي‌توانند تحت تربيت قرار گرفته و کار‌هاي خارق‌العاده‌اي را انجام دهند. براي مثال، به برخي از چهارپايان آموزش …

ادامه نوشته »

نقش اخلاق در زندگي بشر

نقش اخلاق در زندگي بشر بنابراين، يکي از مهم‌ترين بحث‌هاي قرآن که هدف پيامبران را نيز شکل مي‌دهد، مسأله «اخلاق» است. به بيان ديگر، بدون اخلاق، نه دين براي انسان مفهومي دارد و نه دنياي انسان‌ها سامان مي‌گيرد. اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند قومي که گشت فاقد اخلاق، مردني است …

ادامه نوشته »

نقش عمل وشريعت در تکامل بشر

نقش عمل وشريعت در تکامل بشر هدف اصلي آيات قرآن اين است که انسان‌ساز باشد. پيامبران نيز که جانشين خدا بر زمين هستند، همه تلاششان بر اين بوده که به انسان بياموزند چگونه خليفه خدا روي زمين گردد. همه اعمال عبادي و احکام شرعي که خداوند براي ما قرار داده، …

ادامه نوشته »