خانه / مطالب كتاب‌هاي منتشر شده (صفحه 10)

مطالب كتاب‌هاي منتشر شده

كتاب هاي منتشر شده از سركار خانم طاهره سادات زرگر مرادي

ايمان؛ سرّ نهان آدمي

ايمان؛ سرّ نهان آدمي ايمان، سرّ نهان آدمي‌است که اگر انسان بخواهد به آن دست يابد، بايد هر چيزي غير از خدا را از قلب خود خارج کند و هميشه فقط به ياد او باشد. نوري که در باطن فرد مؤمن قرار دارد، در تمام زمينه‌ها، در اخلاق و رفتار …

ادامه نوشته »

آيا انسان ناپاک مي‌تواند خليفه خدا شود

آيا انسان ناپاک مي‌تواند خليفه خدا شود ايمان در قلب به طهارت دل و باطن است. زماني که انسان نفس خود را از رذائل پاک کند، مي‌تواند صفات حسنه را در آن جاي دهد؛ زيرا او به دنيا آمده تا متخلق به اخلاق الاهي گردد. آيا انسان با داشتن آلودگي‌هاي …

ادامه نوشته »

طهارت؛ عطر معنويت

طهارت؛ عطر معنويت اگر انسان هميشه طاهر باشد و اعمال خود را با طهارت انجام دهد، مانند فردي مي‌شود که هميشه از عطر‌هاي خوشبو استفاده مي‌کند و علاوه بر اين‌که خود از اين بوي خوش بانشاط مي‌شود، ديگران نيز از عطر وجود او استشمام مي‌کنند و لذت مي‌برند. بي‌ترديد، کسي …

ادامه نوشته »

ثمره طهارت، حب خداست

ثمره طهارت، حب خداست نتيجه طهارت باطني، همانا حب خداوند است. قرآن بر طهارت ظاهري به عنوان مقدمه‌اي براي طهارت باطني و بر طهارت باطني که مقدمه‌اي براي حب خداوند است، تأکيد دارد. سبب حب خداوند، معرفت است که حب الاهي هم ايجاد شوق الي الله و برداشتن پرده‌ها و …

ادامه نوشته »

وضو؛ مقدمه نماز

وضو؛ مقدمه نماز خداوند به ما دستور داده است که روزي پنج‌مرتبه براي برقراري ارتباط با او وضو بگيريم و اين وضو مقدمه‌اي جهت برقراري ارتباط بين ما و خدا مي‌باشد. اهميت طهارت تا اين حد است که انسان بدون آن نمي‌تواند نماز بخواند به راستي مگر ثمره طهارت چيست …

ادامه نوشته »

باطن پاک و نوراني، در ظاهر هم اثر مي‌گذارد

باطن پاک و نوراني، در ظاهر هم اثر مي‌گذارد انساني که باطن پاکي داشته باشد، اين پاکي در تمام اعضا و جوارحش تأثير مي‌گذارد و نور عبادت نيز به باطن او سرايت مي‌کند، لذا در حرف زدن، راه رفتن و رفتار با ديگران داراي متانت و آرامش خاصي مي‌گردد. لقمان …

ادامه نوشته »

دائم الوضو چهره نوراني دارد

دائم الوضو چهره نوراني دارد کساني که دائم‌الوضو هستند و نماز را با توجه و حضور قلب مي‌خوانند، داراي چهره‌هايي نوراني هستند. منظور از نورانيت چهره، زيبايي مادي صورت نيست؛ بلکه زيبايي باطني خاصي است که ديگران را به سوي خود جذب مي‌کند، به طوري که انسان از ديدار اين …

ادامه نوشته »

جنبه معنوي وضو

جنبه معنوي وضو اگر انسان در وضو گرفتن به طور خالص نيت قربة الي الله داشته باشد و سعي کند که هميشه با وضو باشد، همواره در حال قرب به پروردگار خواهد بود. و اگر بکوشد هم‌زمان با طهارت ظاهري، طهارت باطني را نيز حفظ کند، بي‌ترديد نزديکي او به …

ادامه نوشته »

مهم‌ترين معيار انسانيت

مهم‌ترين معيار انسانيت مهم‌ترين معيار انسانيت، خداشناسي و خداباوري، خداپرستي و قرب الاهي مي‌باشد. اما معرفت ما به خدا مانند کودکي است که هنوز در ذهنش تصويري از مادر ندارد. انسان‌ها مانند کودکي که به صورت غريزي دنبال مادر مي‌گردد، بر حسب فطرت دنبال خدا مي‌گردند و از راه دل …

ادامه نوشته »

حب الله و طهارت درون

حب الله و طهارت درون دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند بيخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند باده از جام تجلي صفاتم دادند چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي آن شب قدر که اين تازه براتم دادند چون انسان …

ادامه نوشته »