خانه / مطالب كتاب‌هاي منتشر شده (صفحه 2)

مطالب كتاب‌هاي منتشر شده

كتاب هاي منتشر شده از سركار خانم طاهره سادات زرگر مرادي

بيماري‌هاي عصر حاضر

بيماري‌هاي عصر حاضر تعديل نشدن هر قوه‌اي سبب بروز بيماري‌هايي براي انسان مي‌شود. بيماري‌هاي عصر حاضر از قبيل نگراني، افسردگي و… همگي از تعديل نشدن قوا و غرايز سرچشمه مي‌گيرند. کودکي که در خانواده به او بي‌توجهي شده است، دچار عقده‌هاي روحي و رواني مي‌شود و بعد‌ها به شيوه‌هاي مختلف، …

ادامه نوشته »

نزاع در مملکت بدن

نزاع در مملکت بدن در مملکت بدن، اين وزيران هستند که با هم مي‌جنگند. جنگ اصلي ميان سه قوه غضب، وهم و شهوت عليه «عقل» است. به عبارت ديگر، سه قوه غضب، وهم و شهوت، نه تنها با هم‌ديگر نمي‌جنگند؛ بلکه هم‌ديگر را تقويت مي‌کنند، اما همين‌که عقل بخواهد پا …

ادامه نوشته »

مملکت نفس انسان(۲)

مملکت نفس انسان(۲) گفتيم تن انسان، مانند مملکتي است که در آن، روح به عنوان پادشاه و عقل به عنوان وزير پادشاه است و تدبير مملکت را به عهده دارد، تا پادشاه را تهيه امر سفر عالم قرب، سهل و آسان شود و غضب، شهوت و وهم نيز به عنوان …

ادامه نوشته »

قلب در قرآن

قلب در قرآن کلمه «قلب» در قرآن کريم ۱۳۲ مرتبه ذکر شده است: قلب کافران، قلب منافقان، قلب مجرمان، قلب‌هايي که بر آن‌ها مهر زده شده، قلب‌هاي مريض و… . در واقع تمام اين افراد به سبب تعديل نکردن غرايز و قواي خود، داراي قلب‌هاي مريضي شده‌اند. براي مثال، انسان …

ادامه نوشته »

فرق عقل و قوه وهم

فرق عقل و قوه وهم عقل مفاهيم کلي را در برمي‌گيرد، در صورتي که وهم، مفاهيم جزئي را در نظر مي‌گيرد. به قوه عقل، عقل نظري و به قوه وهم، عقل عملي گفته مي‌شود. براي اين‌که انسان بتواند متخلق به اخلاق الاهي گردد، بايد رذائل درون را که مانند حجابي …

ادامه نوشته »

تعديل و کنترل قواي سه گانه

تعديل و کنترل قواي سه گانه اگر قوه «وهم» انسان کنترل نشود، سبب بروز امراض فراواني مي‌شود و ارتکاب گناهان کبيره نيز به دليل چيرگي اين قوه است. برتري‌طلبي، انانيت و تکبر، از قوه وهميت سرچشمه مي‌گيرد. براي مثال، انسان متکبر مي‌پندارد که از ديگران برتر است و به خاطر …

ادامه نوشته »

چرا بعضي از انسان‌ها به شکل حيوان محشور مي‌شوند؟

چرا بعضي از انسان‌ها به شکل حيوان محشور مي‌شوند؟ برخي افراد آن‌چنان بداخلاق و بددهان هستند که ديگران براي در امان ماندن از زبانشان، آن‌ها را مورد احترام قرار مي‌دهند. در صورتي که اگر اين قوه غضب تعديل نشود و هم‌چنان تا لحظه مرگ بر ساير قوا چيره باشد، انسان …

ادامه نوشته »

بايد قوا و غرائز را تعديل کرد

بايد قوا و غرائز را تعديل کرد وجود اين غرائز براي ادامه زندگي ضروري است، اما بايد آن‌ها را به اعتدال رساند. اگر انسان شهوت خوردن نداشته باشد، ميل به غذا پيدا نمي‌کند و هيچ گاه براي تهيه آن زحمت نمي‌کشد. هم‌چنين، براي داشتن شغل مناسب، درس مي‌خواند تا مدرک …

ادامه نوشته »

مبارزه با نفس و رسيدن به مقام خليفه اللهي

مبارزه با نفس و رسيدن به مقام خليفه اللهي خداوند تاج کرامت را بر سر انسان گذاشته است. او بايد خود را بشناسد و بداند که با مبارزه عليه هواهاي نفساني مي‌تواند به مقام «خليفه اللهي» برسد. البته رسيدن به اين مقام والا صورت نمي‌گيرد، مگر با تلاش و رياضت …

ادامه نوشته »

حاکمیت عقل

حاکميت عقل قوه عاقله نمي‌تواند به تنهايي کاري را انجام دهد؛ بلکه بايد سه قوه ديگر را به تسلط خود درآورد. هر کدام از اين سه قوا که بر ساير قوا پيروز شود، بر مملکت بدن حکمراني مي‌کند. اگر قوه عقل بر ساير قوا چيره شود، حاکم بدن مي‌شود و …

ادامه نوشته »