خانه / درس‌ها و جلسات (صفحه 3)

درس‌ها و جلسات

معالجه امراض روحي

 راه سعادت با قرآن در زندگی معالجه امراض روحي خداوند غرايزي مانند شهوت و غضب را به جهت مصالحي در وجود انسانهـا قـرار داده است،اما آنها بايد اين غرايز را تعديل كنند. در صورت عدم تعديل اين غرايز،انسان بـه بيماري روحي دچار مي شود كه هر كدام از بيماريهاي روحي،خود هزاران …

ادامه نوشته »

 راه سعادت با قرآن در زندگی

 راه سعادت با قرآن در زندگی  انسان چه زماني عبد ميشود ؟ انسان، زماني مي تواند «عبد» باشد كه براي او «منيـت »و «خودخـواهي »در كـار نباشـد  و بداند كه عبد است و آن كسي كه قرار است مولايش باشد، بايد داراي خـصوصيتي باشـد كه او با اختيار خود «عبد» …

ادامه نوشته »

حجت ظاهر و حجت باطن

راه سعادت با قرآن در زندگی حجت ظاهر و حجت باطن خداوند از دو طريق حجت را بر انسان تمام كرده است: ۱⃣حجت عقل:كه حجت باطني ناميده ميشود. ۲⃣حجت وحي:كه به آن، حجت ظاهري گفته مـي شـود و پيـامبران در رديـف ايـن حجت براي هدايت انسانها قرار دارند. بايد گفت: همان …

ادامه نوشته »

مقام انسان 

 راه سعادت با قرآن در زندگی  مقام انسان  انسان داراي دو نعمت بزرگ است: «ادراك و تعقـل » و «اختيـار». اگـر او درسـت تربيـت نشود،از اين نعمتها به گونه اي استفاده ميكند كه برايش نقمت مي شود و چـون تربيـت شود،به جايگاهي بالاتر از فرشتگان خواهد رسيد. حال، مي خواهيم بدانيم:⁉چرا و …

ادامه نوشته »

فرق انسان و حيوان

 راه سعادت با قرآن در زندگی فرق انسان و حيوان خداوند، انسان را موجودي دو بعدي خلق کرده است که این موجود از حیث خلقت «اعجوبه عالم» نام گرفته است؛يعني موجودی کاملاً عجیب.انسان در واقع ، يك نوع حیوان است اما خصوصیاتی دارد كـه او را از حيوانـات متمايز مي كند …

ادامه نوشته »

 تاثير شناخت نفس در تهذيب اخلاق

راه سعادت با قرآن در زندگی  تاثير شناخت نفس در تهذيب اخلاق مرحوم نراقي مي فرمايد:شناختن خود، موجب شوق به تحصيل كمالات و تهذيب اخلاق و باعث سعی در دفع رذايل مي گردد، زیرا آدمی بعد از آن كه حقيقت خود را شـناخت و دانست كه حقيقت او گوهري است …

ادامه نوشته »

شناختن نفس، مقدمه شناخت خدا

 راه سعادت با قرآن در زندگی شناختن نفس، مقدمه شناخت خدا بدان كه كليد سعادت دو جهان، شناخت نفس خويشتن است؛ زيرا آدمي با شناخت خـود بر شناخت پروردگار اعانت مي يابد. چنان كه حق تعالي مي فرمايد: بـه زودي نـشانه هـاي خود را در كرانه ها و اطراف جهان …

ادامه نوشته »

سرمايه عمر

راه سعادت با قرآن در زندگی سرمايه عمر اميد است عمر خود را چنان سپري نكنيم كه چون آن روز فرا رسد، نداي واحـسرتا سـر دهيم و با التماس بخواهيم كه ما را به اين دنيا بازگردانند؛چون اين التماس ما هيچ اثـري ندارد. آري! در آن روز خانه،  ماشين، ثروت، …

ادامه نوشته »

پرسشهاي پس از مرگ؟

 راه سعادت با قرآن در زندگی ⁉پرسشهاي پس از مرگ پس از مرگ از انسان مي پرسند:⁉«جواني خود را چگونه گذراندي؟»زيرا جواني، بهار عمـر و سرمايه زندگي است. جواني و سلامتي و از همه مهم تر زنده بودن ،از جمله نعمت هايي هستند كه خداوند بـه آدمي ارزاني كرده است …

ادامه نوشته »

استفاده از فرصت عمر

 راه سعادت با قرآن در زندگی استفاده از فرصت عمر انسان بايد از فرصتهايي كه در دست دارد، نهايت استفاده را ببردتا مبادا هنگام مرگ ناله سر دهد كه: حتَّي إِذَا جاء أَحدهم الْموتقَالَ ربارجِعونِ * لَعلِّي أَعملُ صالِحا فِيما تَرَكْـتكَلَّا آنها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن و ورائِهِم برْزخٌ إِلَي يومِ …

ادامه نوشته »