خانه / اسلايد /  تاثير شناخت نفس در تهذيب اخلاق

 تاثير شناخت نفس در تهذيب اخلاق

راه سعادت با قرآن در زندگی

 تاثير شناخت نفس در تهذيب اخلاق

مرحوم نراقي مي فرمايد:شناختن خود، موجب شوق به تحصيل كمالات و تهذيب اخلاق و باعث سعی در دفع رذايل مي گردد، زیرا آدمی بعد از آن كه حقيقت خود را شـناخت و دانست كه حقيقت او گوهري است از عالم ملكوت كه به اين عالم جسماني آمده،به اين فکر می افتد که چنین جوهری شریف را عبث و بي فایده به این عالم نفرسـتاده و در این صندوقچه بدن قرار نداده اند.

پس درصدد تحصيل فوايد تعلق نفس به بـدن برمـي آيـد و خود را به تدريج به سرمنزل شریفی که باید می رساند.اگر بگويي كه خود راشناخته ام و به حقيقت خود رسيده ام اين از بی خبری است.چنین شناختی را کلید سعادت نیست و این شناسایی تو را به جایی نرساند⁉چرا که سایر حیوانات نیز با تو در اين شناخت شریکند.

زيرا تو از ظـاهر خـود جـسم ظاهری سر و گردن و چشم و پوست و …و از باطن خود نمي داني مگر اينقدر که: چون گرسنه شوي غذا طلبی و چون بر كسي خشمناك شوي درصدد انتقام برآيي و چون شهوت بر تو غلبه کند مقاربت خواهش نمايي و امثال این ها که همه حیوانات با تو در اين هـا شـریکند.

پس هر گاه حقیقت تو همين باشد، از چه راه بر سباع و بهایم مفاخرت می کنی؟و حال این که در این صفات و عوارض بسیاری از حیوانات بر تو ترجيح دارند.

خداوند ميفرمايد:«ولَقَد كَرَّمنَا بنِـي آدم وحملْنَـاهم فِـي الْبـرِّ والْبحـرِ ورزقْنَـاهم مـنَ الطَّيباتِ وفَضَّلْنَاهم علَي كَثِيرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً»؛به يقين فرزندان آدم را كرامت داديـم و آنان را در خشكي و دريا [بر مركب هايي كه در اختيارشان گذاشتيم] سوار كرديم و به آنان از نعمت هاي پاكيزه روزي بخشيديم و آنـان را بـر بـسياري از آفريـده هـاي خـود برتري كامل داديم.

ميفرمايد: «ما تفضيل داديم بني آدم را بر بسياري از موجودات».

پـس بايـد حقيقـت خود را طلب كني  كه از كجا آمده اي،به كجا خواهي رفت،تو را براي چه آفريده اند و اين أعضاء و جوارح را به چه سبب به تو داده اند و زمام قدرت و اختيار را بـه چـه جهـت در كف تو نهاده اند🤔.و بداني كه سعادت و هلاكت تو در چيست؟

و بداني کهاين صفات و ملكاتي كه در تو جمع شده اند،بعضي از آن ها صفات بهايـم،برخي صفات درندگان،وبعضي صفات شياطين، پاره اي صفات فرشتگانند.

و بدانی كه:كدام يك از اين صفات، شايسته و سزاوار حقيقت تو و باعث نجـات و سعادت توست تا در استحكام آن بكوشي.و كدام يـك عاريـت انـد و موجـب خـذلان و شقاوت،تا در ازاله آن سعي نمايي.

و بالجمله آن چه در آغاز كار، براي طلب سعادت و رستگاري لازم است آن كه : سعي در شناختن و پي بردن به حقيقت خود نمايي،كه بدون آن به سر منزل مقصود نتوان رسيد.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.