خانه / اسلايد / مقام انسان 

مقام انسان 

 راه سعادت با قرآن در زندگی 

مقام انسان 

انسان داراي دو نعمت بزرگ است: «ادراك و تعقـل » و «اختيـار».

اگـر او درسـت تربيـت نشود،از اين نعمتها به گونه اي استفاده ميكند كه برايش نقمت مي شود و چـون تربيـت شود،به جايگاهي بالاتر از فرشتگان خواهد رسيد.

حال، مي خواهيم بدانيم:⁉چرا و چگونه اين انسان همانند حيوان و يا حتي پـست تـر از آن ميشود

كه قرآن ميفرمايد:✨أُولَـئِك كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولَـئِك هـم الْغَـافِلُونَ🔹 آنـان ماننـد چهارپاياننـد بلكـه گمراهترند، اينانند كه بيخبر و غافل[ازمعارف و آيات خداي] هستند.

و در عين حال،همين انسان ميتواند به مقام بالاتري از ملائكه برسد؟

همانگونه كه مي دانيم،زماني كه خداوند آدم را آفريد به ملائكه امر كـرد تـا بـرا ي او سجده كنند،شيطان سجده نمي كند و با وجود داشتن سابقه عبادت شـش هـزار سـاله ، از درگاه خداوند رانده مي شود.

⁉ اكنون پرسش اين است 🤔كه آدم داراي چه خصوصيتي بود كه مسجود ملائكه قرار گرفت؟

⁉همچنين آيا سجده كردن ملائكه به خاطر بعد ظاهري انـسان ااست يا به خاطر بعد معنوي و روحي او كه نفخه الاهي است ميباشد؟

پيشتر بيان شد كه پيامبران به جهت انسان شدن بشر اسـت كـه بـه رسـالت مبعـوث شده اند.

خداوند با اين كه نعمتهاي بسياري را به انسان عطا كرده؛به خاطر هيچكـدام بـر انسان منت نگذاشته است.

تنها نعمتي كه خداوند به سبب آن بر انسان منت نهاده، نعمـت بعثت انبياء است:✨ «لَقَد منَّ اللّه علَي الْمؤمِنِينَ إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً مـنْ أَنفُـسِهِم يتْلُـو علَـيهِمآياتِهِ ويزَكِّيهِمويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ »؛🔹بيگمان خدا بر مؤمنان منّت نهاد كـه در ميـان آنان پيامبري از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان مـي خوانـدخو [از آلـودگي هـا ي فكري و روحي] پاكشان ميكند  و به آنان كتاب و حكمت مي آموزد.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.