خانه / اسلايد / نقش عمل وشريعت در تكامل بشر

نقش عمل وشريعت در تكامل بشر

راه سعادت با قرآن در زندگی

نقش عمل وشريعت در تكامل بشر

هدف اصلي آيات قرآن اين است كه انسان ساز باشد.پيامبران نيز كه جانشين خدا بر زمين هستند، همه تلاششان بر اين بوده كه به انسان بياموزند چگونـه خليفـه خـدا روي زمـين گردد.

همه اعمال عبادي و احكام شرعي كه خداوند براي ما قـرار داده، ابزارهـايي بـراي پيشرفت ما به سوي مقام انسانيت هستند؛و گرنه خداوند هيچگونه نيازي به نمـاز و روزه ما ندارد و او غني مطلق است.

اهميت برخي از اين احكام، به اندازهاي است كه تا آخرين لحظه با انسان همراه هستند.

براي مثال انسان در هر شرايطي بايد نماز را بخواند،اگر ايستاده نمي تواند، به صـورت نشسته و در غير اين صورت بايد خوابيده نماز گزارد.

پس در هيچ شرايطي، نماز از انسان ساقط نميشود. حتي اگر در حال غرق شدن است بايد به روش خاصي نماز را بخواند.به هر حال، اين دستور الاهي نشان دهنده نقش مهم نماز براي رشد و تكامل آدمي است.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.