خانه / اسلايد / اهل بيت؛ مظهر صفات الهي هستند

اهل بيت؛ مظهر صفات الهي هستند

راه سعادت با قرآن در زندگی

اهل بيت؛ مظهر صفات الهي هستند

اگر اندكي در زندگي ائمه اطهار مطالعه كنـيم،سراسـر زنـدگي آنـان را فـضايل اخلاقـي مي بينيم.پيامبر صبه عنوان يك انسان كامل، صـاحب فـضايل و كرامـات بـسياري بودنـد .

فضيلتي كه خداوند پيامبرش را با آن مورد خطاب قرار ميدهد، «خُلق عظـيم» وي اسـت:✨وإِنَّك لَعلي خُلُقٍ عظیم، و به يقين، تو بر بلنداي سجاياي اخلاقي عظيمي قرار داري.

مردم انساني را كه خوش اخلاق و خوش برخـورد اسـت دوسـت دارنـد و از انـسان بداخلاق، تندخو و عبوس،  بيزارند؛چرا كه با ديدن اين افراد، ناراحت مي شوند و احساس بدي به آنها دست ميدهد.

شخصي كه داراي رذائل اخلاقي است، همواره در عذاب به سـر مـي بـرد و هـيچ گـاه آرامش ندارد.در واقع، پيامد رذائل اخلاقي براي انسان، ناراحتي و فشار روحي است.

اما ثمرة فضائل اخلاقي، صفاي روح و به منزله سرمايه اي بي نظير است. به علاوه، هرگاه آدمي با مشكلي روبه رو مي شود،چون هر فضيلت اخلاقي بـه عنـوان پل ارتباطي بين او و خدا است،راه ارتباطش با خدا باز است و به راحتي مي تواند با ذكـر و ياد پروردگار از درد و ناراحتي رهايي يابد.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.