خانه / اسلايد / هميشه اعمال خير آدمي بايد خالص باشد

هميشه اعمال خير آدمي بايد خالص باشد

 راه سعادت با قرآن در زندگی

هميشه اعمال خير آدمي بايد خالص باشد.اگر انسان عمل خيري را هر چند كوچـك انجام دهد، خداوند در جايي كه او از همه جا نااميد مي شود،درهـاي رحمـت و گـشايش خود را بر او باز ميكند.

به اين داستان توجه كنيد:روزي يكي از دوستان مرد ثروتمندي كه با وجود فراواني ثروت بخيل بود و هيچ گـاه ازااموال خويش انفاق نمي كرد، او را نصيحت مي كند و آن مرد ثروتمند به شدت متأثر مي شود و شتابان به خانه مي رود تا اندكي از مال خـود را بـه فقـرا كمـك كنـد .

امـا همـسرش او را منصرف مي كند. آن مرد ثروتمند نزد دوست خود بر ميگردد،دوستش از او مـي پرسـد كـه چه اتفاقي افتاد؟آ يا باز هم شيطان بر تو غلبه كرد؟

مرد ثروتمند پاسخ ميدهد: «نه! ايـن بـار مادر شيطان بر من غلبه كرد».آری همسر اين مرد او را منصرف ميكند  کسانی هستند که مانع الخیر هستند و بر اراده های ضعیف تاثیر گذار هستند .و چه بسيارند كساني كـه بـر اثـر ناديـده گـرفتن رحمت الاهي و نداشتن توكل، از انفاق در راه خدا محروم هستند. از خدا ميخواهيم ما را به معرفت صفات زيبا و كمالات بيشمار خود رهنمون شود.

☘خبـر داري اي اســتخواني قفــس
☘كه جان تو مرغي است نامش نفس

☘چو مرغ از قفس رفت و بگسست قيد
☘ دگر برنگـردد بـه سـوي تـو صـيد

☘نگه دار فرصت كه عالم دمي است
☘دمي پيش دانا بـه از عـالمي اسـت

☘سكندر كه بر عالمي حكـم داشـت
☘در آن دم كه مي رفت و عالم گذاشـت

☘ميـــسر نبـــودش كـــز او عـــالمي
☘ستانند و مهلــت دهنــدش دمــي
(سعدي)

☸در مباحث پيشين پرسشهاي ذيل مطرح شد:

⁉به نظر شما آيا اخلاق خوبي داريد؟
آن ها را بيان كنيد.

⁉ به نظر شـما آيـا اخـلاق بـدي داريد؟
آنها را بيان كنيد.

⁉آيا دوست داريد اخلاقتان را تغيير دهيد؟

⁉ اصلا آيا اخلاق قابل تغيير است؟

✳همه مي دانند كه اخلاقهاي بد را بايد تغيير داد.اما براي شروع، بايد از خواب غفلـت  بيدار شد و براي نجات خود كوشيد.

گفتني است كه «يقظه» يكي از منازل سير و سـلوك الي الله است و به اين معناست كه انسان بداند اشتباه كرده و گناهي را مرتكب شده است؛اما ديگر اصرار بر تكرار آن نداشته باشد.❌

درباره ی فانوس کویر

همچنین ببینید

منشأ بسياري از بيماري‌هاي جسمي‌ روح انسان است

راه سعادت با قرآن در زندگي  منشأ بسياري از بيماري‌هاي جسمی روح انسان است منشأ …

داستان کوتاه

خیاطی می گفت: اگر شبها جیبهای لباسها را خالی کنید, لباس ها زیباتر به نظر …

حقيقت انسان، روح اوست

راه سعادت با قرآن در زندگي حقيقت انسان، روح اوست حقيقت بشر همان حقيقت روح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *