خانه / درس‌ها و جلسات / درسهای عقاید

درسهای عقاید

نقش اخلاق در زندگي بشر 

 راه سعادت با قرآن در زندگی نقش اخلاق در زندگي بشر  يكي از مهمترين بحث هاي قرآن كه هدف پيامبران را نيز شكل مـي دهـد،مـسأله «اخلاق» است. به بيان ديگر، بدون اخلاق، نه دين براي انسان مفهـومي دارد و نـه دنيـاي انسانها سامان ميگيرد.اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومي كه گشت …

ادامه نوشته »

نقش عمل وشريعت در تكامل بشر

راه سعادت با قرآن در زندگی نقش عمل وشريعت در تكامل بشر هدف اصلي آيات قرآن اين است كه انسان ساز باشد.پيامبران نيز كه جانشين خدا بر زمين هستند، همه تلاششان بر اين بوده كه به انسان بياموزند چگونـه خليفـه خـدا روي زمـين گردد. همه اعمال عبادي و احكام شرعي …

ادامه نوشته »

خودشناسي

 راه سعادت با قرآن در زندگی  خودشناسي انسان موجودي دو سرشتي است كه دو مرتبه وجـودي دارد؛نيمـي از سرشـت او نـور و نيمي ديگر از ظلمت است.انسان با وجود اين كه يك حقيقت بيش نيست، دو جنبـه دارد:جنبـه حيـواني و جنبـه انساني. از يك طرف حيوان است و تمايلات حيواني …

ادامه نوشته »

حقيقت و ماهيت آدمی

راه سعادت با قرآن در زندگی  حقيقت و ماهيت آدمی ✨وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ🌷وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن …

ادامه نوشته »

انسان؛ موجود ناشناخته

 راه سعادت با قرآن در زندگی انسان؛ موجود ناشناخته دانشمندان دربارة انسان،بررسي هاي فراواني كرده انـد يكـي از ايـن دانـشمندان پـس از تحقيقات فراوان،كتابي را با عنوان «الانسان ذلك المجهول »(انـسان موجـودي ناشـناخته) نوشته كه شهرت بسياري پيدا كرده است. اين كتاب، پيچيدگي ساختار انـسان را بيـان ميكند؛زيرا بعد مادي …

ادامه نوشته »

معالجه امراض روحي

 راه سعادت با قرآن در زندگی معالجه امراض روحي خداوند غرايزي مانند شهوت و غضب را به جهت مصالحي در وجود انسانهـا قـرار داده است،اما آنها بايد اين غرايز را تعديل كنند. در صورت عدم تعديل اين غرايز،انسان بـه بيماري روحي دچار مي شود كه هر كدام از بيماريهاي روحي،خود هزاران …

ادامه نوشته »

 راه سعادت با قرآن در زندگی

 راه سعادت با قرآن در زندگی  انسان چه زماني عبد ميشود ؟ انسان، زماني مي تواند «عبد» باشد كه براي او «منيـت »و «خودخـواهي »در كـار نباشـد  و بداند كه عبد است و آن كسي كه قرار است مولايش باشد، بايد داراي خـصوصيتي باشـد كه او با اختيار خود «عبد» …

ادامه نوشته »

حجت ظاهر و حجت باطن

راه سعادت با قرآن در زندگی حجت ظاهر و حجت باطن خداوند از دو طريق حجت را بر انسان تمام كرده است: ۱⃣حجت عقل:كه حجت باطني ناميده ميشود. ۲⃣حجت وحي:كه به آن، حجت ظاهري گفته مـي شـود و پيـامبران در رديـف ايـن حجت براي هدايت انسانها قرار دارند. بايد گفت: همان …

ادامه نوشته »

مقام انسان 

 راه سعادت با قرآن در زندگی  مقام انسان  انسان داراي دو نعمت بزرگ است: «ادراك و تعقـل » و «اختيـار». اگـر او درسـت تربيـت نشود،از اين نعمتها به گونه اي استفاده ميكند كه برايش نقمت مي شود و چـون تربيـت شود،به جايگاهي بالاتر از فرشتگان خواهد رسيد. حال، مي خواهيم بدانيم:⁉چرا و …

ادامه نوشته »

فرق انسان و حيوان

 راه سعادت با قرآن در زندگی فرق انسان و حيوان خداوند، انسان را موجودي دو بعدي خلق کرده است که این موجود از حیث خلقت «اعجوبه عالم» نام گرفته است؛يعني موجودی کاملاً عجیب.انسان در واقع ، يك نوع حیوان است اما خصوصیاتی دارد كـه او را از حيوانـات متمايز مي كند …

ادامه نوشته »