خانه / درس‌ها و جلسات (صفحه 2)

درس‌ها و جلسات

تأثير متقابل تعليم و تربيت

 راه سعادت با قرآن در زندگی تأثير متقابل تعليم و تربيت تعليم و تربيت، بر يكديگر تأثير متقابل دارنـد ↔.يعنـي علـم انـسان بـر تـربيتش نيـز تـأثير ميگذارد البته قصد ما علم و تربیت الهی است و انسان جاهل ممكن است بسياري از اشكالات تربيتي را داشته باشد. البته همانطور که …

ادامه نوشته »

 وظيفه پيامبران و تزكيه نفس 

 راه سعادت با قرآن در زندگی   وظيفه پيامبران و تزكيه نفس  تمام علوم به نحوي با «اخلاق» ارتباط دارند. وظيفه خطير پيامبران تربيت انـسان هـا بـوده است و در صورت عدم تزكيه، نه زحمت پيامبران به بار مي نشيند و نه آن گونه كه بايد، بر انسانها تأثير ميگذارد. همه …

ادامه نوشته »

چرا تزکیه؟

 راه سعادت با قرآن در زندگی چراتزكيه؟ بـي ترديـد كـسي كـه قرآن كريم مي فرمايد: «قَدأَفْلَحمن زكَّاها * وقَد خَابمن دساها »؛کسی که نفس را [از آلودگي پاك كرد و ] رشد داد، رستگار شد *و كسي كه آن را [به آلودگيها و امور بازدارنده از رشد] بيالود [از رحمت …

ادامه نوشته »

تربيت چيست؟

 راه سعادت با قرآن در زندگی تربيت چيست؟ بيان شد كه تزكيه يعني تربيت انسان ها.حال ممكن است اين پرسش مطرح شود كه مگـر ما تربيت نشده ايم؟ بيشتر انسانها سعي ميكنند در برابر ديگران خود را خوب جلوه دهند، نه اين كـه بـه خاطر خودشان خوب باشند؛ بلكه ميخواهند تعريف و …

ادامه نوشته »

گمراهي چيست؟

راه سعادت با قرآن در زندگی گمراهي چيست؟ گمراهي دو نوع است: آشكار و پنهان. گمراهي آشكار، همانطور كـه از نـامش پيداسـت، واضح و روشن است؛  اما در گمراهي پنهان، كسي از گمراهي شخص مطلع نيست. در زمان رسول مردم چنان در گمراهى به سر مي بردند كه قرآن از گمراهي آنان …

ادامه نوشته »

نقش اخلاق در زندگي بشر 

 راه سعادت با قرآن در زندگی نقش اخلاق در زندگي بشر  يكي از مهمترين بحث هاي قرآن كه هدف پيامبران را نيز شكل مـي دهـد،مـسأله «اخلاق» است. به بيان ديگر، بدون اخلاق، نه دين براي انسان مفهـومي دارد و نـه دنيـاي انسانها سامان ميگيرد.اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومي كه گشت …

ادامه نوشته »

نقش عمل وشريعت در تكامل بشر

راه سعادت با قرآن در زندگی نقش عمل وشريعت در تكامل بشر هدف اصلي آيات قرآن اين است كه انسان ساز باشد.پيامبران نيز كه جانشين خدا بر زمين هستند، همه تلاششان بر اين بوده كه به انسان بياموزند چگونـه خليفـه خـدا روي زمـين گردد. همه اعمال عبادي و احكام شرعي …

ادامه نوشته »

خودشناسي

 راه سعادت با قرآن در زندگی  خودشناسي انسان موجودي دو سرشتي است كه دو مرتبه وجـودي دارد؛نيمـي از سرشـت او نـور و نيمي ديگر از ظلمت است.انسان با وجود اين كه يك حقيقت بيش نيست، دو جنبـه دارد:جنبـه حيـواني و جنبـه انساني. از يك طرف حيوان است و تمايلات حيواني …

ادامه نوشته »

حقيقت و ماهيت آدمی

راه سعادت با قرآن در زندگی  حقيقت و ماهيت آدمی ✨وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ🌷وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن …

ادامه نوشته »

انسان؛ موجود ناشناخته

 راه سعادت با قرآن در زندگی انسان؛ موجود ناشناخته دانشمندان دربارة انسان،بررسي هاي فراواني كرده انـد يكـي از ايـن دانـشمندان پـس از تحقيقات فراوان،كتابي را با عنوان «الانسان ذلك المجهول »(انـسان موجـودي ناشـناخته) نوشته كه شهرت بسياري پيدا كرده است. اين كتاب، پيچيدگي ساختار انـسان را بيـان ميكند؛زيرا بعد مادي …

ادامه نوشته »